سنسور موقعیت دریچه گاز

سنسور دریچه گاز ، اصولا به طور معمول خودرو های شهری انژکتوری نسبت به همنوع کاربراتوری خود دارای شتاب کمتری هستند.دلیل آن به پیش فرضی بر می گردد که در حافظه EUC برای راه اندازی موتور نهاده شده است و ما آن را  تحت عنوان حافظه دائم می شناسیم .وقتی شما پدال گاز را در یک خودرو کابراتوری می فشارید میزان پاشش بنزین با فشردن پدال نسبت مستقیم و نسبتا خطی دارد .یعنی در یک کلام میزان پاش به دست شماست اما در خودرو ها انژکتوری به خصوص در خودرو های L3 و L4 که دارای لوپ بسته  هستند  وضعیت دیگر به این صورت نیست بگذارید مثالی بزنم فرض کنید کورس حرکتی پدال گاز زیر پای شما ۵ سانتیمتر باشد.و در نظر بگیرید که مثلا از این کورس حرکتی شما ۳ سانتیمتر  را فشار داده اید.این ۳ سانتیمتر به صورت یک درخواست به EUC انژکتور  ارسال می شود.

اعمال تغیرات روی پاشش انژکتور

EUC بلافاصله قبل از این که پاشش بعدی را  روی انژکتور بعدی انجام دهد به داخل حافظه  LOOK UP TABLE رفته و بر حسب پارامتر های استحصال شده از تمامی سنسور ها از جمله سنسور موقعیت دریچه گاز که وظیفه ارسال اطلاعات دریچه به EUC را بر عهده دارد میزان پاشش بعدی را تعیین می کند .این میزان به دلیل الزام EUC به بهینه مصرف کردن بنزین و نیز نگهداشتن میزان آلودگی CO در حد تعریف شده ،معمولا مقداری پایینتر از حد تقاضای ما  یعنی این سنسور است و لذا با ۲٫۵ سانتیمتر فشار فشار پدال گاز موافقت نکرده و این دستور را عینا به انژکتور ها ارسال می کند .نتیجه آن شتاب مورد درخواست راننده کاملا با میل او تامین نشده و شتاب نهایی کمتر از حد سیستم کاربراتوری خواهد بود .در این حالت هر تقاضای بالاتری (فشردن بیشتر پدال گاز) نیز با همین پاسخ از طرف EUC  روبرو می شود .

سنسور دریچه گاز

سنسور دریچه گاز

کاربرد سنسور دریچه گاز

این عینا کاربردی است که سنسور موقعیت دریچه گاز بدست می آید.البته گاهی اوقات باعث می شود تا همانند پیکان انژکتوری تیپ واجد EUC نوع SL96 شتاب خودرو نسبت به مدل کاربراتوری بیشتر باشدو این امر نشان از ناهماهنگی  EUC با موتر است .و اولین نتیجه مصرف بالا و عدم تنظیم دقیق آوانس خواهد بود.این سنسور در انتهای دریچه گاز و بر روی هوزینگ دریچه گاز قرار دارد و با این دریچه کوپل شده است .این سنسور شامل یک پتانسیومتر ساده است که سر وسط آن با حرکت دریچه گاز می لغزد .اگر بر روی یک پایه این سنسور برق قرار دهیم با حرکت پتانسیومتر ،ولتاژ های مختلفی را بر روی سر وسط آن دریافت می کنیم. همین مبنای تشخیص موقعیت دریچه گاز توسط EUC است.

جهت آشنایی با اثار خرابی ظاهری سنسور موقعیت دریچه گاز روی خودرو:

۱-بالا نرفتن دور موتور از حد خاص پایینی که با به هم ریختن کامل کارکرد موتور همراه است.خراب آن با خرابی خاص سنسور  دور موتور(CUT OFF زودهنگام )از نظر تئوری مشابه اما از نظر عملی کمی متفاوت است.

۲-دود کردن موتور که گاهی اوقات به شدت زیاد است و در هنگام گاز دادن کم و یا زیاد می شود.

(منبع : cloob.com)