تعمیرات فوق تخصصی کیلومتر های دیجیتال.
تعمیرات تخصصی کیلومتر. آمپر آب .آمپر بنزین . دورموتور.
تغییر نور صفحه پشت آمپر.
تعميرات فوق تخصصي  و تنظيم كيلومترهاي ديجيتال خودرو هاي خارجي
پروگرامينگ و كدينگ و برنامه ريزي مجدد خودرو هاي خارجي
تعميرات فوق  تخصصي ECU و كنترل يونيت هاي كليه خودرو ها
دياگ اصلي و تخصصي كليه خودرو ها

کیلومتر سازی آرین

کیلومتر سازی آرین

استان              تهران
شهر                 تهران
منطقه               منطقه 4
آدرس                بزرگراه رسالت 16 متری دوم مجیدیه شمالی (منصوری) پلاک 255
تلفن                 22508030
تلفن همراه         آرین    09123472943