كويل دوبل :

   وظيفه ي اين قطعه ي افزايش ولتاژ مي باشد و فرق آن با كويل هاي معمولي در اين است كه اين قطعه ( همان طور كه از نامش مشخص است ) از دو كويل تشكيل شده است .

   نحوه ي عمل كرد آن به صورت زير مي باشد

كويل دوبل در داخل خود داراي دو سيم پيچ مي باشد : سيم پيچ اوليه و سيم پيچ ثانويه .

   در سيم پيچ اوليه يك سر آن به برق ارسالي از رله دوبل و سر ديگر آن به پايه ECU متصل مي شود . در اين صورت با ارسال پالس ازECU  شمع هاي 1 و 4 باهم و همچنين شمع هاي 2 و 3 باهم  جرقه مي زنند . در اين صورت در سيكل كاري در سيلندر ، دو جرقه زده مي شود كه يكي در انتهاي تراكم باعث احتراق مخلوط سوخت و هوا مي شود و ديگري در زمان تخليه باعث سوختن هيدروكربور هاي نسوخته شده و باعث كاهش آلودگي مي شود .

   مقدار مقاومت در سيم پيچ هاي اوليه حدود 8/0 اهم و در سيم پيچ هاي ثانويه حدود 6500 اهم  مي باشد . اگر كويل دوبل خراب باشد در بيشتر مواقع موتور روشن نمي شود ولي در بعضي مواقع روشن شده و موتور با لرزش كار مي كند .

کویل دوبل

کویل دوبل

کویل برای تأمین برق مورد نیاز شمعها مورد استفاده قرار می گیرد و شامل 4 وایر است که از طریق دو کویل داخلی به شمعها متصل اند . کویل یک ترانسفورماتور افزاینده است .  وظیفه ی کویل دوبل ایجاد ولتاژ بالا برای جرقه زنی در سر شمعها می باشد . برای تولید ولتاژ بالا نیاز به یک ترانسفورماتور افزاینده و همچنین یک برق متغیر می باشد زیرا جریان ثابت القای مغناطیسی ندارد و توسط ترانسفورماتور افزایش نمی یابد . شمعهاا به طور همزمان در دو سیلندر که در مراحل احتراق و تخلیه قرار دارند عمل می کند .  ECU  شارژ مغناطیسی کویل و همچنین زمان دقیق جرقه زنی را مورد کنترل قرار می دهد .

کویلها نیز به دو قسمت تقسیم میشوند:

1- کویل های دوبل یکپارچه: چهار برجک که وایر به آنها متصل میشود بر روی یک واحد قرار دارد و با سوختن یکی از برجک ها نیاز به تعویض کل کویل می باشد.

2- کویلهای دوبل دوپارچه: دو برجک یک و چهار بر روی یک کوئل و دوبرجک دو و سه بر روی یک برجک دیگر است ولی نزدیک هم هستند و مزیت آن این است که با سوختن یکی از کویل ها نیاز به تعویض کل کویل نیست. در این موارد گفته میشود یکی از خانه های کویل سوخته است و همان یکی تعویض میشود. توجه داشته باشید وایرهای مورد استفاده در کویل های انژکتوری باید از نوع سیلیکونی باشد که قطر آن هشت میلیمتر مربع است. قسمت فشار ضعیف کویل که سیمهای نازک به آن وارد میشود دارای ترمینال هایی به شماره 1-2-3-4 است که به ترمینال یک و دو آن قطب منفی از ECU وارد میشود و شماره چهار آن برق مثبت از رله دوبل وارد میشود و ترمینال شماره سه به صورت آزاد رها شده است که تعمیرکاران آن را به عنوان سیم یکسره می شناسند ولی محلی برای نصب خازن است تا عمر مفید کویل بالا رود (نکته مهم اینجاست که این قطعه به صورت استاندارد خازن ندارد) شاید برای عیبیابی تعبیه کرده اند. خازن مورد استفاده باید 25درصد میکروفاراد ظرفیت داشته باشد .این نکته را باید یادآوری کنم که کشیدن وایرها و تست برق خودرو با بدنه کار درستی نبوده و امکان آسیب رسیدن به ECU و کویل دوبل وجود دارد.

برق 12+ از طریق رله ی دوبل به پایه ی 3 می رسد و منفی های قطع و وصلی از از طریق ECU و و از طریق پایه های 2و 1 به کویل دوبل می رسد .

چون شمعها به طور همزمان در دو سیلندر که در مراحل احتراق و تخلیه قرار دارند عمل می کنند ، بنابراین می توان جای وایر های 4 و 1   را با هم و وایرهای 3و 2 را با هم تعویض کرد .

هدف از تولید این جرقه ی دو به دو کاهش آلودگی می باشد .

روش تست اهمی :

الف ) مقاومت سیم پیچ اولیه را بین دو پایه ی 1 با 4 و بین دو پایه ی 2 با 3 توسط اهم متر اندازه می گیریم

برای مثال در خودروی زانتیا برابر Ω5/0 می باشد .

ب ) مقاومت سیم پیچ ثانویه را از محل خروجی وایرها اندازه می گیریم برای انجام این کار توسط اهم متر ، مقاومت را از خروجی وایرهای 1 با 4 و 2 با 3 اندازه می گیرید

(منبع : sama-mechanic-93.blogparsi.ir)