کویل دوبل

کویل دوبل ،  وظیفه ی این قطعه ی افزایش ولتاژ می باشد و فرق آن با کویل های معمولی در این است که این قطعه ( همان طور که از نامش مشخص است ) از دو کویل تشکیل شده است .

کویل دوبل در داخل خود دارای دو سیم پیچ می باشد :

سیم پیچ اولیه و سیم پیچ ثانویه .

در سیم پیچ اولیه

یک سر آن به برق ارسالی از رله دوبل و سر دیگر آن به پایه ECU متصل می شود . در این صورت با ارسال پالس ازECU  شمع های ۱ و ۴ باهم و همچنین شمع های ۲ و ۳ باهم  جرقه می زنند . در این صورت در سیکل کاری در سیلندر ، دو جرقه زده می شود که یکی در انتهای تراکم باعث احتراق مخلوط سوخت و هوا می شود و دیگری در زمان تخلیه باعث سوختن هیدروکربور های نسوخته شده و باعث کاهش آلودگی می شود .

در سیم پیچ ثانویه

   مقدار مقاومت در سیم پیچ های اولیه حدود ۸/۰ اهم و در سیم پیچ های ثانویه حدود ۶۵۰۰ اهم  می باشد . اگر کویل دوبل خراب باشد در بیشتر مواقع موتور روشن نمی شود ولی در بعضی مواقع روشن شده و موتور با لرزش کار می کند .

کویل دوبل

کویل دوبل

کویل برای تأمین برق مورد نیاز شمعها مورد استفاده قرار می گیرد و شامل ۴ وایر است که از طریق دو کویل داخلی به شمعها متصل اند . کویل یک ترانسفورماتور افزاینده است .  وظیفه ی کویل دوبل ایجاد ولتاژ بالا برای جرقه زنی در سر شمعها می باشد . برای تولید ولتاژ بالا نیاز به یک ترانسفورماتور افزاینده و همچنین یک برق متغیر می باشد زیرا جریان ثابت القای مغناطیسی ندارد و توسط ترانسفورماتور افزایش نمی یابد . شمعهاا به طور همزمان در دو سیلندر که در مراحل احتراق و تخلیه قرار دارند عمل می کند .  ECU  شارژ مغناطیسی کویل و همچنین زمان دقیق جرقه زنی را مورد کنترل قرار می دهد .

کویلها نیز به دو قسمت تقسیم میشوند:

۱- کویل های دوبل یکپارچه:

چهار برجک که وایر به آنها متصل میشود بر روی یک واحد قرار دارد و با سوختن یکی از برجک ها نیاز به تعویض کل کویل می باشد.

۲- کویلهای دوبل دوپارچه:

دو برجک یک و چهار بر روی یک کوئل و دوبرجک دو و سه بر روی یک برجک دیگر است ولی نزدیک هم هستند و مزیت آن این است که با سوختن یکی از کویل ها نیاز به تعویض کل کویل نیست. در این موارد گفته میشود یکی از خانه های کویل سوخته است و همان یکی تعویض میشود. توجه داشته باشید وایرهای مورد استفاده در کویل های انژکتوری باید از نوع سیلیکونی باشد که قطر آن هشت میلیمتر مربع است. قسمت فشار ضعیف کویل که سیمهای نازک به آن وارد میشود دارای ترمینال هایی به شماره ۱-۲-۳-۴ است که به ترمینال یک و دو آن قطب منفی از ECU وارد میشود و شماره چهار آن برق مثبت از رله دوبل وارد میشود و ترمینال شماره سه به صورت آزاد رها شده است که تعمیرکاران آن را به عنوان سیم یکسره می شناسند .

مسیر برق در کویل دوبل

برق ۱۲+ از طریق رله ی دوبل به پایه ی ۳ می رسد و منفی های قطع و وصلی از از طریق ECU و و از طریق پایه های ۲و ۱ به کویل دوبل می رسد .

چون شمعها به طور همزمان در دو سیلندر که در مراحل احتراق و تخلیه قرار دارند عمل می کنند ، بنابراین می توان جای وایر های ۴ و ۱   را با هم و وایرهای ۳و ۲ را با هم تعویض کرد .

هدف از تولید این جرقه ی دو به دو کاهش آلودگی می باشد .

روش تست اهمی :

الف ) مقاومت سیم پیچ اولیه را بین دو پایه ی ۱ با ۴ و بین دو پایه ی ۲ با ۳ توسط اهم متر اندازه می گیریم

برای مثال در خودروی زانتیا برابر Ω۵/۰ می باشد .

ب ) مقاومت سیم پیچ ثانویه را از محل خروجی وایرها اندازه می گیریم برای انجام این کار توسط اهم متر ، مقاومت را از خروجی وایرهای ۱ با ۴ و ۲ با ۳ اندازه می گیرید

(منبع : sama-mechanic-93.blogparsi.ir)