اجزای ECU

تعمیر ecu ، این مینی کامپیوتر نیز مانند سایر کامپیوترها دارای CPU، حافظه و قابلیت برنامه ریزی است. در داخل ECU دو نوع حافظه وجود دارد :

حافظه موقت

تعمیر ecu ، حافظه موقت که با قطع برق از بین میرود اما مجددا قابل بازیابی است. حافظه موقت شناسایی استپ موتور، دنده ها و عملکرد موتور و محاسبات لحظه ای برای تنظیمات آنی را به عهده دارد و  معایب موقت و دائم سیستم انژکتور را در خود نگهداری می کند.

حافظه دائم

تعمیر ecu ،  حافظه دائم  مانند سیستم عامل و Setup  در کامپیوتر های PC است و با قطع برق از بین نمی رود اما در صورت خراب شدن دیگر قابل برگشت نیست و ECU  را غیر قابل استفاده می کند.حافظه دائم شامل جدول به نام Look up table  است که به تعداد سنسور های موجود در سیستم موتور، سطر و ستون دارد. در این جدول مقدار پاشش سوخت و زاویه آوانسECU در هر دور و بار موتور مشخص شده است. هر چقدر دقت این جدول بیشتر باشد دقت عملکرد ECU بیشتر خواهد بود.
 

تعمیرات ECU در مرکز تخصصی تنظیم موتور امین

تعمیرات ECU در مرکز تخصصی تنظیم موتور امین

 تعمیرات ECU

تعمیر ecu ، ساختار پیچیده خودروهای امروزی و استفاده از عناصر هوشمند مانند پردازنده های سریع و دقیق الکترونیکی، سنسورها و عملگرهای الکتریکی، کار تعمیر و خدمات پس از فروش را برای خودروسازان دچار تحولی جدی کرده است؛ به گونه ای که دیگر نمی توان بدون وجود دستگاه عیب یاب چنین خودروهایی را تعمیر و عیب یابی کرد. آشنایی با نحوه عیب یابی و اشکال زدایی یک سیستم انژکتوری از ضروریات اولیه ای است که هر تعمیرکار باید از آن اطلاع داشته باشد.

عدم رفع مشکل پس از تعویض سنسور

تعمیر ecu ، بعضی مواقع مشکلاتی در خودرو مشاهده می شود که با تعویض سنسور ها و عملگر ها و بررسی سیم کشی نمی توان آن مشکلات را مرتفع ساخت . در این مرحله مشکل از ECU خودرو میباشد و میبایست با تعمیر مدارات داخلی و تعویض قطعات الکترونیکی معیوب و در بعضی مواقع با برنامه ریزی مجدد آن ECU را تعمیر کرد .

در مرکز تخصصی تنظیم موتور امین خدمات مربوط به کامپیوتر موتور و گیربکس و کیسه هوا انجام میشود.