Air Bag

کیسه هوا - AirBag

کیسه هوا – AirBag

در برخی موارد چراغ اخطار کیسه هوا ( Air Bag ) بصورت دائم و یا چشمک زن بر روی صفحه کیلومتر خودرو روشن می شود . درصورت روشن بودن دائم چراغ کیسه هوا سیستم کیسه هوا از مدار خارج و عمل نمی کند . روشن شدن چراغ عموما به 3 دلیل اتفاق می افتد :

1 – قعطی سیم ارتباطی از Air Bag ECU به سمت مخزن چاشنی کمربند های ایمنی و یا کیسه های هوا .

2 – عمل کردن و باز شدن ایربگ ها و یا کمربند های ایمنی .

3 – خطای دائم اطلاعات تصادف بر روی Air Bag ECU که توسط دستگاه دیاگ قابل پاک کردن نیست .

در برخی موارد می توان با ترمیم سیم کشی قعطی ارتباط را برطرف کرد و یا پس از باز شدن کیسه های هوا و عمل کردن کمربند ، تنها با تعویض قسمت های معیوب و تعمیر Air Bag ECU مجددا از همان ECU استفاده نمود که باعث کاهش هزینه بازسازی سیستم کیسه هوا می شود .

در مرکز تنظیم موتور امین آماده ارائه سرویس های مورد نیاز جهت رفع مشکلات Air Bag خودروی شما هستیم .