ABS-EBD

هم اکنون بسیاری از خودرو های تولید داخل به سیستم  ABS : Anti-Lock Braking System  مجهز هستند . درواقع سیستم ترمز ضد قفل بر اساس خواندن سرعت هرکدام از چرخ ها بصورت مجزا و تحلیل سریع و مقایسه آنها بر اساس وضعیت خودرو که در حال حرکت در مسیر مستقیم است و یا در حال دور زدن عمل می کند . در برخی موارد بنا به دلایلی کامپیوتر ABS  دچار مشکل شده و قادر به تشخیص و بررسی صحیح موارد فوق نیست و راننده احساس می کند که ترمز اصطلاحا چوب شده  و یا ABS بی موقع عمل می کند .

ترمز ضد قفل - ABS : Anti-Lock Braking System

ترمز ضد قفل – ABS : Anti-Lock Braking System

در بعضی موارد مشکلات فوق باعث روشن شدن چراغ ABS می شود و در حالاتی نیز این اتفاق نمی افتد وخود راننده میبایست متوجه مشکل شود و یا جهت بررسی صحت عملکرد سیستم ABS به تعمیرکار مراجعه کند .

درصورت تغییر سایز لاستیک مثلا از 185 به 215 ، ضریب اصتحکاک خودرو با زمین به واسطه سطح تماس آن تغییر می کند و این تغییر میبایست به ABS ECU اعلام و ECU مجددا پیکره بندی شود . در غیر اینصورت شما عملکرد مطلوبی از سیستم ABS خودرو خود شاهد نخواهید بود .

جهت رفع مشکلات ABS خودرو و بررسی صحت عملکرد آن و انجام پیکره بندی ABS ECU در مرکز تنظیم موتور امین منتظر شما هستیم .