گواهی نامه ها

دوره مکانیک خودرو درجه 2

دوره مکانیک خودرو درجه 2

دوره برق خودرو درجه 2

دوره برق خودرو درجه 2

دوره خودرو های گازسوز درجه 2

دوره خودرو های گازسوز درجه 2

دوره سیستم سوخت رسانی و انژکتور

دوره سیستم سوخت رسانی و انژکتور

دوره موتور و گیربکس پراید

دوره موتور و گیربکس پراید

دوره کار آفرینی - KAB

دوره کار آفرینی – KAB

تقدیر نامه مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان

تقدیر نامه مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان